ZAREGISTROVAT

Přidejte se k nám ještě dnes a staňte se Beaffiliates členem!

Vaše žádost bude zkontrolovaná nejpozději do 48 hodin po registraci!

ZAREGISTROVAT

Budeme rádi, když se nám ozvete!

Nenašli jste odpověď na vaši otázku pod FAQ – Často kladené otázky ? Napište nám ještě dnes, tým že vyplníte formulář dole nebe přes kontakt na pravé straně menu a my se pokusíme o rychlou odpověď .

Vaše jméno (nutné)

Váš e-mail (nutné)

Předmět

Vaše zpráva


Beaffiliates program je odměňovací program na bázi provizi udělené partnerům za získávání nových zákazníků, kteří vloží finanční prostředky do jakékoliv z těchto značek: Betclic.com, Betclic.it a Expekt.

A commission based program that rewards affiliates for referring depositing customers to any of its brands: Betclic.com, Betclic.it and Expekt.

Tento program je určen pro ty, kdo vlastní webovou stránku nebo se dostatečně prezentují přes sociální sítě nebo jiné mediální kanály. Dále je určen nejen pro zkušené a složité propojené sítě partnerů s komplexním podpartnerským nastavením, ale i pro ty, kteří nikdy nepropagovali online, ale přitom mají zajímavé webové stránky s vysokou návštěvností.

Anyone who owns a website or has a presence online through social media or other channels, from affiliate networks with complex sub-affiliation setup to those who have never advertised online but have interesting websites with good traffic.

 • Propagace velmi známé a mezinárodně uznávané značky zaručuje navýšení obratu.
 • Umožňuje přístup k novodobým optimalizačním nástrojům, včetně mobilních reklam, vlastních strategií, sledování off-line a na míru vytvořených affiliate promo akcí.
 • Rychlé a důvěryhodné vyplácení provizí do 15 dnů pro všechny možnosti platby: Envoy, Bank, Moneybookers, PayPal a Neteller.
 • Naši specializovaní a vysoce kvalifikovaní affiliate manažeři zajišťují rychlou a efektivní zpětnou vazbu ve více než 10 různých jazycích.
 •  Nic neriskujete..
 • Promoting well-known and internationally established brands has high revenue potential.
 • Access to advanced, yet simple to setup Traffic Optimization tools including mobile ads, custom strategies, offline tracking and customized affiliate promotions.
 • Fast and reliable commission payments within 15 days for all payment options: Envoy, Bank, Moneybookers, Paypal and Neteller.
 • Personal account managers with top industry knowledge at your disposal in 10 different languages.
 • You have zero risk.

Náš Affiliate manažer přezkoumá Vaši žádost obvykle do 48 hodin po tom, co byla podána a registrována v našem systému.

Určitě. Můžete propagovat všechny naše značky a produkty zmíněné na webové stránce Beaffiliates.com.

Absolutely. You can promote all our brands and products available on Beaffiliates.com!

A dedicated affiliate manager will review you application usually within 48 hours after your application was registered in our system.

Každá žádost je řádně zpracována Beaffiliates programem před jejím schválením. Pokud není schálena, je možné, že je to z těchto důvodů:

 • Vaše webová stránka není dostupná nebo se předělává.
 • Vaše cílová skupina na Vašem webu je mladší než 18 let, stránky obsahují sexuálně explicitní textový a slovní materiál, násilí, rasové, pohlaví rozlišující, naboženské, národnostní, invalidní, sexuálně orientační, nebo věkové diskriminační materiály, propagující ilegální činnost či poškozují duševní vlastnictví.
 • Působíte na trhu, který nepodporujeme nebo je zakázaný.

Every application is reviewed by Beaffiliates program prior to the acceptance. If an application does not meet our quality standards it might be because:

 • Your website is not accessible or is under construction.
 • Your target audience is under 18 years of age, promote sexually explicit materials, violence, discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age, promote illegal activities or violate intellectual property rights.
 • Your acquisition is based in a market where we don’t accept customers.

Pokud Váš web ještě není spuštěn nebo nefunguje bude Vaše žádost zřejmě zamítnuta. Proto Vám doporučujeme podat žádost až v okamžiku, kdy bude Váš web plně funkční. My Vám pomůžeme zveřejnit propagační bannery ve velmi krátké době, takže se nemusíte bát, že přijdete o potenciální zákazníky.

If your website is not functional your application will most likely be rejected. Therefore, we advise you to apply once you are fully operational. We will help you to publish banners in no time so don’t miss out on any acquisition potential.

 • Ne. Pod jedním affiliate účtem si můžete si zaregistrovat kolik webových stránek chcete.
 • Během registrace můžete zaregistrovat pouze jeden web, ale později po přistupu na Váš affiliate účet můžete přidat další webové stránky.
 • Každá webová stránka bude měřena samostatně, což Vám udělá obrázek o tom, jak si která stránka vede s návštěvností. Provize ze všech webových stránek však bude sečtena předtím, než bude vyplacena.

 

 • No. You can register as many websites as you have under the same affiliate account.
 • During the affiliate registration process you can register only one website but later when you access your affiliate account you can add additional websites.
 • Each website will be measured separately to give you a better understanding of the quality of your traffic but the commission from all your websites will be summed before it’s paid.

Ano, ale bude záležet na Vašich požadavcích. Prosíme o poskytnutí a předložení vice informací.

Yes, but it depends on your requirements. Please contact us with more details.

Kun hakemuksesi on hyväksytty, sinulle nimetään oma affiliate account manager. Yhteystiedot tullaan antamaan tervetulosähköpostissasi.

Po odsouhlasení Vaší žádosti Vám bude přiřazen affiliate account manažer. Jeho osobní údaje Vám budou poslány v uvítacím emailu.

Once your affiliate application is approved you will be assigned to a dedicated affiliate account manager. Contact details will be provided to you in the welcome e-mail.

Poslední verzi Podmínek a pravidel najdete na spodní straně naší webové beaffiliates stránky, nebo pokud kliknete zde. Doporučujeme pravidelně sledovat tyto podmínky z důvodů častých změn a oprav.

You can access our latest version of Terms and Conditions through the footer on our Beaffiliates website, or by clicking here. We advise you to regularly check this page for changes.

Můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář, který najdete v zápatí. Po zaslání formuláře se budeme snažit odpovědět do 24 hodin.

You can contact us through the contact form available from the footer. We will do our best to provide useful feedback within 24 hours.

Pokud máte výtky a nejste šťastni s některou částí našeho programu, tak nám prosím zašlete Vaše návrhy na vylepšení a zdokonalení na

If you are not happy with any segment of our program or have a suggestion for improvement, please write to us at to .

Prostřednictvím naší sekce výkazů na Vašem partnerském účtu můžete denně sledovat výsledky bannerů a ziskové aktivity ze všech Vašich přivedených zákazníků.

You can monitor banner performances and sales activity from all your referred customers daily through our reporting section under your affiliate account.

Denně, obvykle kolem poledne, právě včas, abyste je mohli zkontrolovat po polední přestávce!

Daily, usually around noon, just in time for you to review them after your lunch break!

Během celého měsíce děláme pravidelné kontroly údajů, a to zejména v průběhu platebního procesu, abychom zajistili že Vaše příjmy ze všech našich produktů a značek byly správně vypočteny. Někdy to vyžaduje konsolidaci údajů, což může způsobit změnu Vaší provize před tím, než je dokončena a vyplacena.

We run regular data validations through the month, especially during the payment process to assure your revenues are correctly calculated for all our products and brands. Sometimes this requires consolidation of data which might change the commissions before they are finalized and paid.

Můžete vytvářet různé typy výkazů pro jakékoliv zvolené období. Jsou okamžitě k dispozici pro prohlížení a ke stažení v libovolném formátu nebo si je můžete vytisknout, kdykoli budete potřebovat.

 • Výkazy zisků a navštevnosti zobrazují Vaše ziskové aktivity
 • Výkazy bannerů zobrazují jak si vedou Vaše reklamní prvky
 • Výkazy platební historie zobrazují Vaše provize a vytvářejí faktury.

You can generate various type of reports for any defined period. They are instantly available to view and extract in any format or print whenever needed.

 • Earning and traffic reports to display your sales activity
 • Banner reports to display your ads performance
 • Payment history reports to display your commissions and generate invoices.

Jakmile zvolíte banner v naší galerii médií, budete také muset rozhodnout, na které z Vašich webových stránek (ID stránky), bude zveřejněn před vygenerováním bannerového kódu. Výsledky z této reklamy a jakékoli dalšího banneru se stejným ID bude k dispozici prostřednictvím všech našich zpráv.

Once you select banner in our Media gallery, you will also have to decide on which of your websites (site ID’s) it will be published, before a banner code is generated for you. Results from this and any other banners with the same site ID will be available through all our reports.

Nabízíme všechny standartní a mnoho nestandartních velikostí pro všechny naše značky a produkty ve flashi, GIFech, HTML5, widget a take textových odkazech. Naleznete je pod svým účtem v sekci marketingových nástrojů.

We have all standard and many non-standard sizes available for all our brand and products in flash, GIF’s, HTML5, widget and text link format. You can find them under your account, Marketing tool section.

Úspěšnost velice záleží na produktu, promo akce a contextu ve kterém je reklamní prvek používán. Nicméně, je obecně známo, že dynamické a interaktivní reklamní prvky si vedou lépe než ty statické.

Performance highly depends on the product, promotion and the context in which the ad is being used. However, it is well know that dynamic and interactive ads perform better than the static ones.

Samozřejmě! Váš account manažer je speciálně proškolen, aby Vám pomohl analyzovat Vaše výsledky a připravit speciální strategii za účelem zvýšení Vašich zisků.

Absolutely! Your account manager is specially trained to help you analyse your results and prepare custom creative strategies with the goal to increase your revenue.

Ano, našim affiliate partnerům nabízíme upravené marketingové materiály v mnoha jazycích. Pokud nenaleznete požadovaný typ reklamního prvku nebo jeho velikost, prosím kontaktujte svého account manažera a on Vám pomůže.

Yes, we do offer customized multi-language marketing materials to our affiliates. If you don’t find the required ad type or size, please contact your account manager and he will be able to assist you in the best way possible.

Nabízíme širokou nabídku skvělých bonusů na všechny produkty a značky a ty propagujeme na velkém množství našich marketingových materiálech. Můžete je používat, jak jen si přejete.

We offer a wide range of competitive bonus incentives across all products and brands and advertise them through most of our marketing material. Feel free to use them as you wish.

Nabízíme bonusové kódy na zakázku, tak abychom kvalitně zaručili online a I offline sledování. Pokud Váš obchodní model toto vyžaduje, prosím kontaktujte svého account manažere pro vice informací.

We do offer custom bonus codes to well established affiliates for online and offline tracking. If your business model requires this please contact your account manager for more details.

Jakmile zákazník klikne na jakýkoliv banner na Vašich stránkách, bude cookie nahrán do jeho prohlížeče a ten nám řekne během registrace, že tohoto zákazníka jste přiveli Vy. Všechny zisky generované tímto zákazníkem, budou od tohoto momenty exkluzivně propojeny na Váš affiliate účet.

Once the visitor clicks on any of our banners on your website, a cookie will be dropped to his browser which will tell us during his registration that he belongs to you. All the revenues generated from him will from that moment be linked exclusively to your affiliate account.

Platnost cookie je 30 dnů.

Cookie duration is 30 days.

Pokud plánujete vytvořit nebo již máte stránku pro porovnávání kurzů, můžeme Vám poskytnout XML feedy pro všechny dostupné předzápasové kurzy na ligy a pokerové turnaje.

If you are planning to build or already have an odds comparison website, we can provide you with XML feeds for all available pre-match sport leagues and poker tournaments. Please contact your account manager for more details.

Stačí se přihlásit na svůj beaffiliates účet, jít do sekce Získat svůj reklamní prvek a použít filtry na levé straně pro vygenerování textových odkazů, které potřebujete. Na základě požadavku můžeme vždy vytvořit textové odkazy na konkrétní stránku.

Simply login to your Beaffiliates account, go to Get your Ads section and use the filter menu on the left side menu to generate the text links you are looking for. Upon request we can always create custom text links to a specific page.

Ano, ale pouze při dodržení EGBA standartů. Ty si můžete přečíst zde.

Yes, but only within the EGBA Standards. We invite you to read them here

Vaše příjmy nejsou omezeny, pravě naopak. Čím vyšší příjem tím vyšší procento provizí obdržíte.

Your earnings are not limited, quite the opposite. The higher the revenue means the higher the commission percentage you’ll receive.

Nabízíme plány provizí ze zisku, podrobnosti najdete na našich webových stránkách. Pokud si myslíte, že návštěvnost Vášich webových stránek má potenciál generovat nadprůměrně kvalitní hráče, neváhejte a obraťte se na svého affiliate manažera a prodiskutujte s ním osobní plán odměn.

We offer revenue share commission plans, details can be found on our homepage. If you believe your traffic has potential to generate above average quality players, please feel free to contact your account manager to discuss custom commission plan.

Vše naleznete na svém účtu vygenerováním rychlé souhrnné zprávy, zprávy zisku, nebo zprávy návštěvnosti.

From your account by accessing your Quick Summary report, Earning report, or Traffic report.

Záporné a kladné příjmy jsou sčítány denně a na konci měsíce pro všechny produkty předtím, než je vypočtena provize.

Negative and positive revenues are summarized daily and at the end of the month for all products before commissions are calculated.

Čístý příjem (NGR) je vypočítáván stejným způsobem pro všechny produkty a značky a je základem pro výpočet provize.
Hrubý příjem (GGR) – všechny bonusy vyplacené zákazníkům – poplatky za hry – licenční poplatky – výplaty zákazníkům – bankovní a procesní poplatky – správní poplatky.

The Net Gaming Revenue (NGR) is calculated in the same way for all products and brands and is the base for calculating commission. Gross Gaming Revenue (GGR) – all bonuses paid to customers – gaming taxes – licence fees – customer chargeback – bank and processor fees – administrative fees.

Měsíční platby provize je součet všech kladných a / nebo záporných provizí vygenerovaných pro všechny produkty a značky.

Monthly Commission Payment is the sum of all positive and or negative commissions generated for all products and brands.

Nabízíme vám jedinečnou příležitost, jak vydělat 10% provizi navíc na všechny naše produkty během prvního celého kalendářního měsíce po zaregistrování se na beaffiliates.com. Abyste mohli tuto jednorázovou nabídku využít, musíte během tohoto měsíce přivést alespoň 10 nových aktivních zákazníků na jednu značku za kalendářní měsíc.

We offer you a unique opportunity to earn an extra 10% top up commission on all our products until the end of the first full calendar month after signing up with Beaffiliates.com. To be eligible for this one time offer you have to bring 10 new active customers per brand per calendar month.

Aktivní hráč je takový zákazník, který provede nejméně jeden akumulovaný vklad nebo akumulovanou sázku/rake (10 EUR) v jakémkoli produktu.

An active player is a customer who makes a minimum of one accumulated deposit or accumulated real money wager/rake of (€10) on any product.

Přivedený nový zákazník je osoba, která nemá účet na některé z našich stránek a která si zaregistruje účet poté, co se prostřednictvím jednoho URL odkazu prokliká na naše stránky.

Referred new customers is a person who does not have an account with any of our sites and who opens an account after arriving via one of your click-through URLs.

Všechny provze jsou vypláceny v Eurech.

All commission is paid out in Euros.

Ano, provize ze všech produktů a značek se před vyplacením sčítají.

Naše partnery vyplácíme mezi 13. a 15. dnem každého měsíce, v případě že platba je minimálně 100 EUR. V případě že nedosáhnete na minimální určenou částku, tak se váš výdělek převádí do dalšího měsíce a tak to pokračuje, dokud nedosáhnete minimální výplatnou částku.

Yes, your earned commission from all products and brands is summed before it’s paid.

We pay our affiliates between the 13th and 15th of each month, subject to a minimum payment of 100 Euros. If you don’t reach the minimum payment threshold then your earnings are carried over to the following month and continue to do so until the threshold is reached.

Nabízíme tyto platební možnosti: Envoy Bank (nejrychlejší), Manual Bank, Skrill, Paypal a Neteller.

We process payments to the following options: Bank transfer, Skrill and Neteller.

Ne, platby probíhají automaticky, nemusíte dělat nic, jen se ujistit, že Vaše platební údaje jsou na Vašem affiliate účtu vždy aktuální.

No, payments are automatic with no action needed from you, aside from making sure that your payment details are always updated under your affiliate account.

Můžete jej vygenerovat přímo na svém affiliate účtu. Běžte do záložky Můj účet – Vygenerovat platební přehled.

You can generate them directly from your account. Just go under My Account – Generate You Commission Statement.

Přes Historii Plateb, která je dostupná v záložce Můj účet.

Through the Payment History Report available under My Account.

Ano, musíte získat minimálně 100 EUR, abyste byl zahrnut do měsícní automatické výplaty provizí. V případě že částka bude nižší než 100 EUR, bude převedena do dalšího měsíce.

Yes, you must generate at least 100 Euro to be included in the monthly automatic payment process. Should your payment be less than 100 Euro, it will be rolled over to the following month.

V případě, že bude naše spolupráce ukončena, Vaše provize bude vyplacena pouze za období do data ukončení naší spolupráce.

Ne, poplatky za převody platíme my.

If our partnership is terminated, your commissions will only be generated and paid up until the termination date.

No, payment fees are fully covered by us.

Aktualizovat své osobní nebo firemní údaje můžete na “Můj účet – osobní údaje“.

Informace na účtě jsou naprosto bezpečné a zabezpečené programem beaffiliates. Pro více informací prosím navštivte naši stránku pravidel a podmínek.

Heslo můžete změnit v sekci “Můj účet –Vynulování hesla“. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím svého affiliate manažera nebo vyplňte náš kontaktní formulář.

Můžete se odhlásit z odebírání Beaffiliates newsletteru v sekci “Můj účet – předplatné“ a odklikněte obchodníky od kterých nechcete dostávat zprávy.

“Přidat stránky” umožňuje přidání a spravování dalších ID affiliate stránek a ID profilů pro lepší sledování. To znamené že nová ID mohou být vytvořena pro další stránky, PPC’s, optimalizace pro vyhledávání, emailové kampaně, offline marketing a jakékoliv další kanály, které potřebují zvláštní sledování.